2310822129 6946651014 Κομποθέκλας 3 info@cravendot.gr

Κομποθέκλας 3, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 54643

Τηλέφωνο: 2310822129

Κινητό: 6946651014

Φαξ: 2310822129

E-mail: info@cravendot.gr

Υπεύθυνος: ΚΕΛΕΓΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Κατηγορία: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ – ΠΡΑΤΗΡΙΑ

Επισκεψιμότητα: 176028

Ιστοσελίδα: http://www.cravendot.gr