2310822129 6946651014 Κομποθέκλας 3 info@cravendot.gr

Ψιλικά - Κλωστικά
Κελεγκούρης Αναστάσιος


 

Είδη καπνιστού

Στο κατάστημά μας που βρίσκετε στην Κομποθέκλας 3, Θεσσαλονίκη μπορείτε να βρείτε μεγάλη ποικιλία σε είδη καπνιστού.

Στο κατάστημά μας μπορείτε να βρείτε ακόμα όλες τις μάρκες τσιγάρων καθώς και χαρτάκια στριφτού τσιγάρου, φιλτράκια κ.α των εταιρειών Rizla, Χαρτάκια και φιλτράκια του Παππού, Old holborn , Swan, Drum κ.α.

 

Rolling Paper = Τσιγαρόχαρτο

Ανάλυση

Το Rolling Paper ή Cigarette Paper κατασκευάζεται από λεπτές και ελαφρές ίνες που συνολικά είναι πέντε {5} :
i. Flax=Λυνάρι
ii. Hemp=Κάνναβη
iii. Sisal=Σίζαλ
iv. Rice Straw=Άχυρο Ρυζιού
v. Esparto=Σπάρτο
Το Χαρτί {Paper} διατίθεται σε δύο μορφές.

Η πρώτη είναι η μορφή του Κυλίνδρου και η δεύτερη είναι αυτή των ορθογώνιων Φύλλων. Τα Ορθογώνια Φύλλα έχουν διάφορα μεγέθη και διακρίνονται από μία στενή λωρίδα κόλλας κατά μήκος μίας μακριάς ακμής. Μπορεί να είναι διαφανές, χρωματισμένο, αρωματισμένο. Το βάρος του εί-ναι 28gr/m2 .

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των Ορθογώνιων Φύλλων είναι η καύση τους {Regular Burning}. Η ρύθμιση της καύσης του δημιουργείται με τη βοήθεια κάποιων πρόσθετων στοιχείων που υπάρχουν σε αυτό. Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό των Ορθογώνιων Φύλλων είναι η διαπερατότητα {Permeability}.

Το χαρακτηριστικό αυτό είναι σημαντικό γιατί βοηθάει στην αραίωση του καπνού. Ένα ακόμη χρήσιμο και βασικό συστατικό το οποίο χρησιμοποιούν τα τσιγαρόχαρτα είναι τα Φίλτρα {Filters}.

Τα συστατικά αυτά κάνουν κάποια συγκεκριμένη εργασία και αποτελούνται από κάποια βασικά Χημικά Στοιχεία τα οποία συνολικά είναι τέσσερα {4}:

i. Ανθρακικό Ασβέστιο το οποίο επηρεάζει τη διαπερατότητα {Permeability} και το Χρώμα.
ii. Ανθρακικό Μαγνήσιο το οποίο επηρεάζει το χρώμα της τέφρας βελτιώνοντάς το.
iii. Οξείδιο Τιτανίου το οποίο είναι απαραίτητο στη λευκή τέφρα.
iv. Τριγυκό Κάλιο του Νατρίου {άλας}, καθώς και το Κιτρικό Νά-τριο που είναι ρυθμιστές καύσης {Combustion Regulator} του Χαρτιού.

Τα τσιγαρόχαρτα{Rolling papers} ή Cigarette Rolling Papers εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα. Έχοντας σα βάση μία μελέτη που έλαβε χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο περιοδικό Tobacconist, έγινε μία αναφορά στο τμήμα Βιομηχανίας Καπνού {Roll-Your-Own} και αποδείχτηκε ότι ήταν το πιο αποδοτικό και ταυτόχρονα καλύτερο αναπτυσσόμενο Τμήμα της. 

Παίρνοντας σα βάση κάποιες στατιστικές μελέτες έχει εκτιμηθεί ότι το 2-4% των καπνιστών στις Η.Π.Α. κάνουν τα δικά τους τσιγάρα. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 2,600,000 άτομα τα οποία κάνουν τα δικά τους τσιγάρα.

Το γεγονός αυτό οδηγεί στην υψηλή φορολόγηση των συγκεκριμένων τσιγάρων στην οποία ανταποκρίνονται οι συγκεκριμένοι καταναλωτές.

Το 2000 μία έρευνα η οποία έλαβε χώρα στον Καναδά υπολόγισε ότι το 9% των 6,000,000 καπνιστών του Καναδά «καίνε» χειροποίητα τσιγάρα {hand-rolled-cigarettes}, τις περισσότερες φορές. Το7% καπνίζουν αποκλειστικά μόνο χειροποίητα τσιγάρα.

Μία πιο πρόσφατη μελέτη της ιδίας εταιρίας, η οποία διεξήχθη το 2009  έδειξε ότι περίπου 925.000 Καναδοί κάνουν τα δικά τους τσιγάρα.

Σύμφωνα με το αγγλικό εβδομαδιαίο περιοδικό “The Publican” το Roll-Your-Own {RYO} παρουσίασε άνοδο 175% το 2007 λόγο της χα-μηλής τιμής του. Αυτό έγινε γιατί το καταναλωτικό κοινό των καπνι-στών ζήτησε φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις. Επιπλέων οι καπνι-στές είχαν τη δυνατότητα να ελέγχουν το μέγεθος του καπνού τους.

Η Εθνική Υγειονομική Υπηρεσία της Μεγάλης Βρετανίας  {British National Health Service} ανακοίνωσε ότι η χρήση RYO είχε υπερδι-πλασιαστεί από το 1990 και το ποσοστό από 11% έφτασε το 24%. Αυτό συνέβη γιατί οι καπνιστές πιστεύουν ότι τα χειροποίητα τσιγά-ρα είναι σε χαμηλότερο βαθμό επιβλαβή από τα κατασκευασμένα.

Το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε και στην Ταϊλάνδη καθώς και στη Νέα Ζηλανδία. 
Το φορολογικό σύστημα όμως αποτέλεσε ένα πλήγμα στους κα-ταναλωτές αυτού του είδους του τσιγάρου. Στην Πολιτεία του Ken-tucky μάλιστα έχει επιβληθεί φόρος της τάξης των $0,25 ανά συ-σκευασία μέχρι 32 φύλλα {leaves}. Στα μεγαλύτερα πακέτα προστέ-θηκε φόρος της τάξης των $0,0078 ανά φύλλο το 2006. Το συγκεκριμένο μέτρο εφαρμόστηκε παρά τις καταγγελίες που υπήρξαν από την πλευρά των κατασκευαστών.

Το 2011 η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών Α-μερικής δήλωσε ότι σε κάθε εμπορικό σήμα ιδιωτικών ετικετών των τσιγαρόχαρτων {Rolling Papers}, που πωλούνται στις Η.Π.Α. έπρεπε να ζητήσει έγκριση από αυτήν. Τα ακρωνύμια της ήταν FDA {Food And Drug Administration}.

 

 

Rizla Rolling PapersRIZLA ROLLING PAPERS

 

Η Εταιρία με την επωνυμία Rizla είναι γαλλική και πανευρωπαϊκά ίσως και παγκόσμια αποτελεί ένα από τα εμπορικότερα Brand name στο χώρο των τσιγαρόχαρτών και άλλων συναφών προϊόντων καπνού όπως Φίλτρα και μηχανές για στριφτό.

Η ποικιλία από τα τσιγαρόχαρτα της είναι πολύ μεγάλη και τα τσιγαρόχαρτά της διακρίνονται σε πολλά μεγέθη.

Συνολικά υπάρχουν 12 κατηγορίες χρωμά-των αυτών και τρεις κατηγορίες φίλτρων, όπως φαίνονται στη φωτογραφία!

Βέβαια κάθε μία κατηγορία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και τις δικές της ιδιαιτερότητες. Ο κύριος εμπνευστής της δημιουργίας της εταιρίας αυτής ήταν ο Pierre Lacroix to 1532. Δηλαδή στα μισά του 16ου αιώνα.

Το 1660 ξεκίνησε η παραγωγή του συγκεκριμένου τσι-γαρόχαρτου και 76 χρόνια αργότερα το 1736 η εταιρία απέκτησε το δικό της χαρτάκι. Μετά από 60 χρόνια ο μεγάλος στρατηλάτης Ναπολέων χρησιμοποίησε τα χαρτάκια της συγκεκριμένης εταιρίας για τα στρατεύματα του μετά από την παραχώρηση της άδειας που του είχε δώσει ο Pierre Lacroix.

Τον 19ο αιώνα και πιο συγκεκριμένα το 1865 έγινε μία αλλαγή και το τσιγαρόχαρτο {Rolling Paper} αντικα-ταστάθηκε από χαρτί που γινόταν από ρύζι. Από την αλλαγή αυτή προήλθε και η επίσημη ονομασία του τσιγαρόχαρτου Rizla.

Riz από τη λέξη Rice που σημαίνει Ρύζι και το La με έναν σταυρό, που αντι-προσωπεύει το όνομα της κατασκευάστριας εταιρίας Lacroix.

 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΤΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΩΝ RIZLA TON 20ο Αιώνα

Rizla Rolling Paper early 20th century

Στις αρχές του 20ου αιώνα το 1906 η εταιρία Rizla καινοτομεί και κυκλοφορεί τα πρώτα αρωματικά τσιγαρόχαρτα. Αυτό προήλθε από την απελευθέρωση της μενθόλης και της φράουλας.

Το μπλε χαρτάκι ήταν το πρώτο που κυκλοφόρησε το 1910 μαζί με τις πρώτες Rolling Machines. Το 1942 η οικογένεια Lacroix απέκτησε ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μία κίνηση που βοήθησε τα τσιγαρόχαρτα Rizla να σταθεροποιηθούν στην παγκόσμια βιομηχανία χαρτιού για στριφτό και να κατακτήσουν την κορυφή της αγοράς.

Αυτό έγινε πραγματικότητα με κάποιες τροποποιήσεις που έγιναν στις άκρες των τσιγαρόχαρτων. Η επίσημη ονομασία Rizla+ κατοχυρώθηκε το 1977. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε το τσιγαρόχαρτο Rizla+ σε King Size ή «Βασιλικό Μέγεθος».

Ο συγκεκριμένος κωδικός αναφερόταν στην αλλαγή του μεγέθους του τσιγαρόχαρτου.

 

Αλλαγή της ιδιοκτησίας των τσιγαρόχαρ-των Rizla+ από την οικογένεια Lacroix στον Fernard Painblanc

Το 1978 η ιδιοκτησία των τσιγαρόχρτων Rizla+ άλλαξε χέρια και απο-κτήθηκε από τον Fernard Painblanc. Ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης της εταιρίας για να εγκαινιάσει την αγορά της Rizla+ αποφάσισε να δημιουργήσει ένα καινούργιο τσιγαρόχαρτο με την ονομασία Liquorice.

Το συγκεκριμένο τσιγαρόχαρτο άρχισε να κυκλοφορεί στην αγορά το 1981. Επτά χρόνια αργότερα πραγματοποίησε μία μεγάλη διαφημιστική καμπάνια στην οποία διαφήμιζε και προϊόντα που δεν είχαν σχέση με τσιγαρόχαρτα όπως ρολόγια και αφίσες.

Δέκα χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε και ένα είδος καφέ στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1996 και ένα χρόνο αργότερα το 1997 κυκλοφόρησε σε περιορισμένη έκδοση τσιγαρόχαρτα Rizla+ Purple σε έκδοση King Size.Την ίδια χρονιά πωλήθηκε στην αγγλική εταιρία Imperial Tobacco η οποία ανέλαβε αποκλειστικά τις πωλήσεις όλων των προϊόντων της

Ένα χρόνο μετά το 1998 η εταιρία Rizla+ έκανε μία καινούργια διαφημιστική καμπάνια που ήταν μεγαλύτερη από την προηγούμενη προωθώντας είδη ένδυσης. Το 2002 ήταν μία πολύ σημαντική χρονιά για την εταιρεία Rizla+ επειδή έκλεισε συνεργασία με τη Suzuki που ήταν μία από τις καλύτερες εταιρίες στο χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και έγινε ο χορηγός της.

Έτσι δημιουργήθηκε η αγωνιστική ομάδα με την ονομασία Rizla Suzuki.

 

Caterham Superlight R500

Το Caterham R500 είναι το πρώτο διαθέσιμο αγωνιστικό αυτοκίνητο που είναι διαθέσιμο και προήλθε από τη συνεργασία των δύο εταιριών. Το 2003 η Rizla κυκλοφόρησε ένα καινούργιο χαρτάκι σε King Size έκδοση ήταν το Silver Ultra Thin.Το συγκεκριμένο χαρτάκι είχε διαφημιστεί για πρώτη φόρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα χρόνο αργότερα η εταιρία κυκλοφόρησε και ένα άλλο χαρτάκι μεσαίου βάρους το Rizla Red.

Το χαρτάκι αυτό ήταν λεπτό και κυκλοφόρησε πρώτα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

Ακόμη την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε και το Rizla+ Ultra Thin Silver που ήταν σε κανονι-κό μέγεθος.  

Το 2002 δεν ήταν καλή χρονιά για την εταιρία επειδή πολλά εργοστάσια της αναγκάστηκαν να κλείσουν. Έκλεισε το ιστορικό της ερ-γοστάσιο που βρισκόταν στο Mazeressure-Salat που βρισκόταν κοντά στο Saint-Gaudens στη Νότια Γαλλία.

Τρία χρόνια μετά το 2005 ένα ακόμη εργοστάσιο της εταιρίας έκλεισε. Το όνομά του ήταν Treforest και βρισκόταν στην περιοχή Pontiprydd στο Cardiff της Νότιας Ουαλίας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη θέση τους 134 υπάλληλοι.

Μετά από αυτή την αρνητική πορεία και το κλείσιμο του εργοστασίου, όλη η παραγωγή των τσιγαρόχαρτων συγκεντρώθηκε στο Βέλγιο στην πόλη Vilrjik. 

Το 2006 η εταιρία έγινε επίσημος χορηγός του δίκυκλου της Suzuki MotoGP της οποίας αναβάτης είναι ο Alvaro Bautista. Πρόσφατα κυκλοφόρησε και ένα καινούργιο χαρτάκι της εταιρίας χρώματος Ροζ, το οποίο κυκλοφόρησε το 2015.

Το συγκεκριμένο τσιγαρόχαρτο απευθύνεται κυρίως στο θηλυκό κοινό του στριφτού και έχει ελαφριά γεύση.

 

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ RIZLA

Εκτός από τα τσιγαρόχαρτα η εταιρία έχει μία μεγάλη ποικιλία και στην παραγωγή και διακίνηση σε φίλτρα για στριφτό. Τα φίλτρα αυτά διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Rizla Slim, Rizla Regular, Rizla Ultra Slim.

Τα Rizla Ultra Slim έχουν και αυτά δύο κατηγορίες. Τα απλά και αυτά που περιέχουν άνθρακα. Παρακάτω θα δούμε εικόνες από το κάθε είδος των φίλτρων αυτων με μία μικρή ανάλυση για το καθένα.

 

Η συγκεκριμένη συσκευασία
περιέχει συνολικά 150 φίλτρα τα οποία είναι λεπτά.

Η συγκεκριμένη συσκευασία
περιέχει συνολικά 100 φίλτρα τα οποία είναι χοντρά.

 

Η συγκεκριμένη συσκευασία
περιέχει συνολικά 120 φιλτράκια και όλο τυο κουτί περιέχει συνολικά 20 τεμάχια.

Η συγκεκριμένη συσκευασία
περιέχει συνολικά 120 φιλτράκια και όλο τυο κουτί περιέ-χει συνολικά 20 τεμάχια.

 

Ακόμη υπάρχουν και τα Rolling Machines που είναι ειδικές μηχανές για τη δημιουργία στριφτού. Η εταιρία της Rizla έχει προχωρήσει και στην παραγωγή και διακίνηση και του συγκεκριμένου προϊόντος.

 

Ένα από τα πολύ καινούργια τσιγαρόχαρτα της εταιρίας Rizla + είναι το Rizla+ Natura Regular. Το συγκεκριμένο χαρτάκι έχει 100% φυσική χροιά και είναι λεπτό.

Η συσκευασία του περιέχει 50 booklets και το μέγεθός του είναι 75*35mm. Ελπίζουμε να έχει ένα καλό μερίδιο πώλησης από το ευρύ κοινό.

 

Το χαρτάκι χρώματος Ροζ είναι ένα σχετικά καινούργιο προϊόν της εταιρίας παραγωγής καπνικών προϊόντων με την επωνυμία Rizla. Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι ότι περιέχει 50 φύλλα –ριζόχαρτα-, είναι βραδύκαυστο και έχει βάρος 14,5 gr/m2.

Έχει πολλά κοινά στοιχεία με το Rizla Ciel. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν περιέχει χλώριο ή κάποια χημικά λεύκανσης και έχει φυτική κόλλα ακακίας.

Οι διαστάσεις του κάθε ριζόχαρτου είναι 35mm*70mm όπως σε όλα τα τσιγαρόχαρτα Rizla. Απευθύνεται σε καπνιστές που επιθυμούν ένα ήπιο στριφτό τσιγάρο χωρίς να υπάρχει αλλοίωση του καπνού.

Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι αφήνει λίγη στάχτη. Στο πίσω μέρος της συσκευασίας υπάρχει μία μπάρα που δείχνει την ένταση της γεύσης, Η μπάρα αυτή ονομάζεται Taste Intensity.

 

 

Smocking Rolling Papers

 

 

Τα τσιγαρόχαρτα με τον Brand Name Smoking έχουν σα βασική έδρα τη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Η συγκεκριμένη εταιρία ήταν από τα πρώτα εργοστάσια παραγωγής και διακίνησης των συγκεκριμένων τσιγαρόχαρτων.

Η ποικιλία της είναι πολύ μεγάλη και περιέχει ένα μεγάλο αριθμό τσιγαρόχαρτων σε διάφορα χρώματα. Κάθε χρώμα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Οι ιδρυτές της συγκεκριμένης εταιρίας είναι οι Miquel y Costas από τη Βαρκελώνη. 

Η πρώτη αναφορά για την εν λόγο εταιρία έγινε τον 18ο αιώνα και πιο συγκεκριμένα το 1725. Την περίοδο εκείνη η οικογένεια Miquel y Costa έφτιαχνε χαρτί σε μύλους. Μετά περίπου από 100 χρόνια άρχισε να εξειδικεύεται στην παραγωγή τσιγαρόχαρτων.

Επίσημα η εταιρία απέκτησε κύρος το 1789 με τη μεταφορά της στην περιοχή La Pobla deClaramunt. Εκεί ιδρύθηκε η εταιρία Miquel y Costas Hermanos. 

Μετά από 140 χρόνια το 1929 η εταιρία είχε ήδη συσταθεί και πήρε την ονομασία Miquel Y & Costas Y Α.Ε. Το διεθνές λογότυπό της εισήχθη στην παγκόσμια αγορά το 1924.

Εκτός από τα τσιγαρόχαρτα με το Brand Name Smoking η εταιρία παράγει και κάποια άλλα τσιγαρόχαρτα που είναι τα εξής: Pure Hemp, Guarani, Bugler, Hempire, SMK. Ακόμη η εταιρία παράγει και ιδιωτικές ετικέτες για άλλες εταιρίες. 

 

Παρακάτω υπάρχει μία αναλυτική αναφορά των ειδών των τσιγαρόχαρτων Smoking, τα οποία διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

1.Small        2. Medium       3. King Size

Τα βασικά τους χρώματα είναι τα εξής :

 • Smoking Red
 • Smoking Green
 • Smoking Blue
 • Smoking Orange
 • Smoking Hemp
 • Smoking Liquorice
 • Smoking Gold Double
 • Smoking Red 200
 • Smoking Blue 200
 • Smoking Orange 200

Τα παραπάνω είδη ανήκουν στην κατηγορία Small

Μία άλλη κατηγορία είναι τα Medium. Αυτά είναι τα εξής :

 • Smoking Arroz 50
 • Smoking Arroz 100
 • Smokin De Luxe 25
 • Smoking De Luxe 100
 • Smoking De Luxe Vending
 • Smoking De Luxe Filter Tips
 • Smoking Maiz
 • Smoking Master
 • Smoking Green 1 ¼
 • Smoking Eco 1 ¼
 • Smoking 200
 • Smoking 300

Τέλος η Τρίτη κατηγορία είναι τα  King Size που είναι τα εξής :

 • Smoking King Size Red
 • Smoking King Size Blue
 • Smoking King Size Slim
 • Smoking King Size De Luxe
 • Smoking King Size De Luxe + Filter Tips
 • Smoking King Size Master
 • Smoking King Size Green
 • Smoking King Size Eco

 

Μετά έχουμε την κατηγορία Rolls ή Ρολά όπως είναι η ελληνική ονομασία.
Εδώ τα είδη είναι τα παρακάτω:

1.Smoking Master Rolls        2.Smoking De Luxe Rolls        3. Smoking Gold Rolls

 

Επίσης η εταιρία παράγει Filling Machines, Tubes, Filters, Dispensers, Rolling Machines.

Filling Machines

 • Smoking Filing Machine

Tubes

 • Smoking Tubes 100
 • Smoking Tube 200

Filters

 • Smoking Classic Slim Filters
 • Smoking Classic Regular Filters
 • Smoking Slim Filters
 • Smoking Regular Filters
 • Smoking Pre-Cut Filter tips
 • Smoking Filter Tips

Dispensers

Smoking King Size Exhibitor

Rolling Machines

 • Smoking Rolling Machine 78
 • Smoking Metal Rolling Machine 78
 • Smoking Metal Rollin Box 78

 

Smoking Rolling Papers & Brand Papers

Η εταιρία Smoking περιλαμβάνει μία μεγάλη ποικιλία από Rolling Papers. Κάθε ένα από αυτά έχει κάτω δεξιά το δικό του όνομα. Έτσι έχουμε τις παρακάτω αντιστοιχίες  στα αντίστοιχα χρώματα.

Colors
1. Green
2. Brown
3. Blue
4. Orange
5. Ciel

6. Red
7. Silver
8. White
9. Pure Hemp
10. SMK
11. Organic

Name
1. Hemp
2. Brown
3. Blue
4. Orange
5. Blue

6. Red
7. Master
8. White
9. Unbleached
10. Calidad Extra 100% Goma Natural
11. Unbleached

 

Η Ιστορία από τα τσιγαρόχαρτα Smoking με λίγα λόγια, απ;o τη δημιουργία τους έως τις ημέρες μας.

Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα στην Καταλανία της Ισπανίας η οικογένεια Miquel ξεκίνησε μία προσπάθεια παραγωγής από τσιγαρόχαρτα τα οποία ήταν εξολοκλήρου χειροποίητα και βοήθησαν τους φίλους του στριφτού.

Η έναρξη της παραγωγής τους ξεκίνησε το 1868-1874 από τα αδέλφια Lorenzo and Antonio Miquel y Costas. Τη χρονιά 1879-1880 δημιουργήθηκε το πρώτο τσιγαρόχαρτο με την επωνυμία El Pino το οποίο κυκλοφόρησε αργότερα στην αγορά.

Δεκαπέντε χρόνια μετά το 1895 τα αδέλφια Miquel y Costas ιδρύουν την εταιρία Miquel y Costas Hermanos. To 1914 το τσιγαρόχαρτο El Pino ξεκίνησε την κυκλοφορία του στην αγορά και την τετραετία 1922-1926 το όνομα Smoking καθιερώθηκε ως το βασικό όνομα του τσιγαρόχαρτου.

Η πρώτη συσκευασία –Booklets- που κυκλοφόρησε ήταν χρώματος κόκκινο. Το 1929 σε μία εκδήλωση που λαμβάνει χώρα στη Βαρκελώνη η εταιρία βραβεύεται με τον τίτλο Gran Premio, γεγονός που αναδεικνύει την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της.

Την πενταετία 1931-1936 οι πωλήσεις της εταιρίας πενταπλασιάζονται και από το 1939-1969 οι πωλήσεις της εταιρίας και των προϊόντων της αυξάνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό και έτσι αποκτάει μεγάλο κύρος και σεβασμό ως η πρώτη Ισπανική εταιρία παραγωγής τσιγαρόχαρτων και άλλων καπνικών προϊόντων.

Τις δεκαετίες 1970-1980 επεκτείνεται και στην Αμερική και το 1990 ξεκίνησε την παραγωγή και διακίνηση ενός νέου τσιγαρόχαρτου με την επωνυμία Deluxe με 60 booklets. Στον 20ο αιώνα ξεκίνη-σε την παραγωγή βιολογικών τσιγαρόχαρτων όπως το Brown.

Τον αιώνα αυτόν άρχισαν να αναπτύσσονται και τα Social Media όπως το Facebook. Πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα νέο χαρτάκι από την εταιρία με την επωνυμία Organic και έχει 60 booklets.Ελπίζουμε να έχει απήχηση στο ευρύ κοινό.

 

NEO: Το νέο χαρτάκι της εταιρίας Smoking με το όνομα Organic εμφανίστηκε πριν λίγο καιρό στην ελληνική αγορά, Το συγκεκριμένο χαρτάκι είναι 100% βιολογικό και η καλλιέργεια του είναι οικολογική και δεν περιέχει φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα και τεχνητά λιπάσματα.

Το χρώμα του χαρτιού είναι φυσικό και περιέχει 60 φύλλα διαστάσεων ή μεγέθους 69mm*37mm, 13gr/m2. Το συγκεκριμένο χαρτάκι γίνεται πλήρως από πολτό κάνναβης, περιέχοντας 100% φυτικές ουσίες που δεν έχουν χρωστικά στοιχεία και άλλα πρόσθετα συστατικά.

Διατίθεται σε πέντε τύπους.

 1. Regular Organic
 2. Regular Organic Double Window
 3. Medium Organic
 4. King Size Organic
 5. Rolls Organic

 


Ακόμη όλα τα χρώματα από τα χαρτάκια της εταιρίας Smoking υπάρχουν στον τύπο Regular Double Window.

 

OCB Rolling Papers

 

OCB ROLLING PAPERS

Τα χαρτάκια με το Brand Name της OCB έχουν μία μακρά και ένδοξη ιστορία. Συνολικά υπάρχουν δύο εργοστάσια παραγωγής και διακίνησης των συγκεκριμένων προϊόντων OCB. Το πρώτο ιδρύθηκε το 1822 στη Γαλλία κοντά στον ποταμό Odet.

Το δεύτερο δημιουργήθηκε μετά από 71 χρόνια το 1893. Το δεύτερο εργοστάσιο αφιερώθηκε στη δημιουργία Rolling Paper OCB. Η ονομασία OCB δόθηκε το 1918 από τα ακρωνύμια των λέξεων Odet Cascade Bollore. Ο Rene Bollore ήταν ο ιδρυτής της συγκεκριμένης εταιρίας.

Η κύρια αγορά του συγκεκριμένου τσιγαρόχαρτου μέχρι το 1930 ήταν οι Η.Π.Α. Τη χρονιά εκείνη η εταιρία πούλησε περίπου 86.000.000 πακέτα OCB. Αργότερα κυκλοφόρησαν και άλλα είδη τσιγαρόχαρτων της ίδιας εταιρίας και σήμερα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές τσιγαρόχαρτου σε όλο τον κόσμο με υψηλή ποιότητα.

Οι ποικιλία της είναι μεγάλη και αριθμεί μία μεγάλη ποσότητα τσιγαρόχαρτων σε διάφορα χρώματα και μεγέθη.   Υπάρχει το Short Size, To 1 ¼, το King Size, το διπλό.

 

Το 1987 ο Vincent Bollore που ήταν ο δισέγγονος του ιδρυτή της εταιρίας δημιουργεί την εταιρία Bollore Tecnologies. Δεκατρία χρόνια μετά το 2000 το 81% των συγκεκριμένων τσιγαρόχαρτων είχε κατακλύσει την αμερικανική αγορά.

Η εταιρία έχει σαν βασική έδρα την πόλη του Σικάγο και η παραγωγή των τσιγαρόχαρτων γίνεται στην πόλη Perpignan. Το 2006 ο Vincent Bollore παραχώρησε την εταιρία και το υπόλοιπο 19% που του ανήκε στον Don Levin.

Η εταιρία των τσιγαρόχαρτων OCB ανήκει στον όμιλο Republic International Group.

 

TYPES OF OCB ROLLING PAPERS & FILTERS

Συνολικά η εταιρία OCB έχει κωδικούς προϊόντων, όπως φαίνεται παρακάτω:

 

 1. OCB Blue with Rubber Band
 2. OCB Expert Blue Regular Rolling Papers
 3. OCB Gold Premium King Size Smoking Slim Papers
 4. OCB Green Single No.8 Smoking Papers
 5. OCB King Size Rolling Papers    
 6. OCB King Size Slim Virgin Rolling Papers
 7. OCB No.1 Regular Rolling Papers
 8. OCB No.4 Double Packet Rolling Papers
 9. OCB Orange Smoking Papers
 10. OCB Organic Hemp King Size Slim Smoking Papers
 11. OCB Organic Hemp No.1 Regular Size Rolling Papers
 12. OCB Perforated Filter Tips

13. OCB Premium King Size Slim Papers & Filters
14. OCB Premium King Size Slim Rolling Papers
15. OCB Premium King Size Smoking Papers
16. OCB Premium MINI Smoking Paper Rolls 36mm Wide
17. OCB Premium Regular No.1 Rolling Papers
18. OCB Premium Regular Rolling Papers Double Packet
19. OCB Premium Smoking Paper Rolls 44mm Wide
20. OCB Smoking Tips & Roachers
21. OCB Spanish Size Rolling Papers Regular 125
22. OCB Unbleached Biodegradable Slim Filter Tips
23. OCB x-Pert Ultra Slim Filter Tips
24. OCB Xpert Slim fit Rolling Papers Edition

 

 

 

Τσιγαρόχαρτα του Παππού

 

 

Τα τσιγαρόχαρτα του παππού αν και είναι σχετικά καινούργια στην αγορά έχουν κερδίσει ένα μεγάλο μέρος από τους λάτρεις του στριφτού. Μέσα από την τεράστια ποικιλία τους και τα φιλτράκια τους, αλλά και άλλων κωδικών ειδών καπνού της ίδιας εταιρίας έχουν καλύψει τις ανάγκες ακόμη και του πιο απαιτητικού καπνιστή.

Συνολικά όλη η ποικιλία τους αποτελείται από μία πλειάδα κωδικών οι οποίοι είναι:
 

Χαρτάκια στριφτού του παππού χρώματος γαλάζιο {50 booklets}
Αργή καύση. Είναι κατασκευασμένα χωρίς χλώριο, φτιαγμένο από φυτικές ίνες, φυτική κόλα ακακίας, χωρίς πρόσθετα καύσης.

 

Χαρακτηριστικά:

 • σβήνει εύκολα
 • μέτρια καύση
 • λίγη στάχτη
 • βάρος 14 γρ/μ2
 • 35mm Χ 70mm
 • 120 φύλλα
 • συσκευασμένα σε σελοφάν που έχει κλείσει αεροστεγώς.

 

Το χρώμα του χαρτιού είναι άσπρο, ενώ για εύκολη αναγνώριση πολλοί το αποκαλούν με το όνομα γαλάζιο. Το συγκεκριμένο τσιγαρόχαρτο κατασκευάζεται για την ελληνική αγορά και δεν έχει σχέση με παρεμφερή προϊόντα που κατασκευάζονται με βιομηχανικό τρόπο.

Όσον αφορά τις πρώτες ύλες, είναι ευρωπαϊκής προέλευσης και όλα τα είδη καπνιστού υπόκεινται σε αυστηρών προδιαγραφών έλεγχο. Μετασκευάζονται στην Ελλάδα και είναι εγκεκριμένα για εξαγωγές σε όλο τον κόσμο από τον παγκόσμιο αμερικανικό και γερμανικό οργανισμό τροφίμων και ποτών TVO.

 


 

Χαρτάκια στριφτού του παππού χρώματος πράσινο {50 booklets}
Είναι κατασκευασμένα χωρίς χλώριο, φτιαγμένο από φυτικές ίνες, φυτική κόλα ακακίας, χωρίς πρόσθετα καύσης.

 

Χαρακτηριστικά:

 • Βάρος χαρτιού 18,0 γρ/Μ2
 • Καύση ομαλή κανονική
 • Διαστάσεις 35mm X 70mm
 • Στάχτη λίγη
 • Φύλλα 60+60=120
 • Το χρώμα του χαρτιού είναι άσπρο

 

Για εύκολη αναγνώριση πολλοί το αποκαλούν με το όνομα πράσινο και είναι συσκευασμένα σε σελοφάν που έχει κλείσει αεροστεγώς. Το συγκεκριμένο τσιγαρόχαρτο κατασκευάζεται για την ελληνική αγορά και δεν έχει σχέση με παρεμφερή προϊόντα που κατασκευάζονται με βιομηχανικό τρόπο.

Όσον αφορά τις πρώτες ύλες, είναι ευρωπαϊκής προέλευσης και όλα τα είδη καπνιστού υπόκεινται σε αυστηρών προδιαγραφών έλεγχο. Μετασκευάζονται στην Ελλάδα και είναι εγκεκριμένα για εξαγωγές σε όλο τον κόσμο από τον παγκόσμιο αμερικανικό και γερμανικό οργανισμό τροφίμων και ποτών TVO.

 


 

Χαρτάκια στριφτού του παππού χρώματος γαλανόλευκο {60 bkl}

Όλα τα χαρτάκια αυτής της σειράς είναι πιστοποιημένα από τον Γερμανικό Οργανισμό Καπνου TVO. Εγκεκριμένη σύσταση από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.

Κανονικό μέγεθος, χωρίς χλώριο, φτιαγμένο από φυτικές ίνες, φυτική κόλα ακακίας, χωρίς πρόσθετα καύσης.

 

Χαρακτηριστικά:

60 φύλλα με διαστάσεις: 70mm X 35mm.
Βάρος χαρτιού 18,5  γρ/μ2 
Κανονικό πάχος, εύκολο στρίψιμο.

 

 


 

 

 • Χαρτάκι με 60 φύλλα από φυτική κόλλα ακακίας
 • Οικολογική κατασκευή CFCS
 • 100% χωρίς χλώριο για καθαρότερη καύση
 • Βάρος χαρτιού κανονικό 
 • Το χρώμα του χαρτιού είναι γαλάζιο

 

Χαρακτηριστικά: 

σβήνει δύσκολα
πολύ στάχτη
18,5 γρ/μ2
35mm Χ 70mm
60 γαλανά φύλλα
Χαρτάκι στριφτού του παππού χρώματος καφέ γνωστό και ως ακατέργαστο

 

 


 

Χαρτάκια στριφτού του παππού χρώματος καφέ

 

Χαρακτηριστικά: 

 • σβήνει εύκολα 
 • ελάχιστη στάχτη
 • 13,5 γρ/μ2
 • ακατέργαστο ριζόχαρτο
 • 35mm Χ 70mm
 • 60 σκούρα καφέ φύλλα

 

Τα χαρτάκια του παππού 47558 έχουν καφέ χρώμα, έχουν κανονικό μέγεθος, χωρίς χλώριο, είναι φτιαγμένα από φυτικές ίνες και φυτική κόλα ακακίας, χωρίς πρόσθετα καύσης. Προτιμούνται από καπνιστές που θέλουν να σπάσουν την μονοτονία του λευκού χρώματος στο στριφτό τους τσιγάρο.

Τα χαρτάκια του παππού 47558 έχουν 60 φύλλα και είναι φτιαγμένα από φυτική κόλλα ακακίας.

 • 100% χωρίς χλώριο για καθαρότερη καύση.
 • Το βάρος χαρτιού στα χαρτάκια του παππού είναι 13,5 γρ/Μ2.
 • Η καύση τους είναι βραδεία, που σημαίνει βραδύκαυστο χαρτάκι για καπνιστές που επιθυμούν τσιγάρο που δεν σβήνει εύκολα.
 • Τα συγκεκριμένα χαρτάκια του παππού έχουν χρώμα χαρτιού καφέ.
 • Το συγκεκριμένο τσιγαρόχαρτο κατασκευάζεται για την ελληνική αγορά και δεν έχει σχέση με παρεμφερή προϊόντα που κατασκευάζονται με βιομηχανικό τρόπο.

Όσον αφορά τις πρώτες ύλες, τα χαρτάκια του παππού είναι ευρωπαϊκής προέλευσης και όλα τα είδη καπνιστού υπόκεινται σε αυστηρών προδιαγραφών έλεγχο. Μετασκευάζονται στην Ελλάδα και είναι εγκεκριμένα για εξαγωγές σε όλο τον κόσμο από τον παγκόσμιο αμερικανικό και γερμανικό οργανισμό τροφίμων και ποτών TVO

 

 

Χαρτάκια στριφτού του παππού Κορνίζα {60 booklets}

Χαρτάκι με κομμένες τις γωνίες και εγκεκριμένη σύσταση από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.
Κανονικό μέγεθος, χωρίς χλώριο, φτιαγμένο από φυτικές ίνες, φυτική κόλα ακακίας, χωρίς πρόσθετα καύσης.
Χαρτάκι με 50 φύλλα από φυτική κόλλα ακακίας
100% χωρίς χλώριο για καθαρότερη καύση
Βάρος χαρτιού 18,0 γρ/Μ2
Καύση ταχεία, που σημαίνει ταχύκαυστο χαρτάκι για καπνιστές που επιθυμούν τσιγάρο που σβήνει δύσκολα
Το χρώμα του χαρτιού είναι άσπρο
Για εύκολη αναγνώριση πολλοί το αποκαλούν με το όνομα "κορνίζα"

 

Χαρακτηριστικά:

 • σβήνει δύσκολα
 • κανονική στάχτη
 • 18 γρ/μ2
 • κομμένες γωνίες
 • 35mm Χ 70mm
 • 60 φύλλα

 

Το συγκεκριμένο τσιγαρόχαρτο κατασκευάζεται για την ελληνική αγορά και δεν έχει σχέση με παρεμφερή προϊόντα που κατασκευάζονται με βιομηχανικό τρόπο.

Όσον αφορά τις πρώτες ύλες, είναι ευρωπαϊκής προέλευσης και όλα τα είδη καπνιστού υπόκεινται σε αυστηρών προδιαγραφών έλεγχο. Μετασκευάζονται στην Ελλάδα και είναι εγκεκριμένα για εξαγωγές σε όλο τον κόσμο από τον παγκόσμιο αμερικανικό και γερμανικό οργανισμό τροφίμων και ποτών TVO.

 


 

Χαρτάκια στριφτού του παππού χρώματος πράσινο ανοιχτό

Τα χαρτάκια του παππού πράσινο έχουν μέτριο πάχος για κανονική καύση και απευθύνονται σε καπνιστές που θέλουν έντονη καύση από το στριφτό τους τσιγάρο. Περιέχει 60 φύλλα.

Τα χαρτάκια του παππού  έχουν εγκεκριμένη σύσταση από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.

Διαθέτουν κανονικό μέγεθος, χωρίς χλώριο, είναι φτιαγμένα από φυτικές ίνες, φυτική κόλα ακακίας, και τα χαρτάκια του παππού 47554 δεν έχουν πρόσθετα καύσης.

 

Χαρακτηριστικά:

 • σβήνει κανονικά
 • κανονική στάχτη
 • 17.0 γρ/μ2
 • 35mm Χ 70mm
 • 60 φύλλα

 

Οι διαστάσεις τους είναι :  35mm X 70mm και περιέχουν 60 φύλλα από φυτική κόλλα ακακίας. Όλα τα χαρτάκια του παππού είναι 100% χωρίς χλώριο για καθαρότερη καύση.

Τα χαρτάκια του παππού έχουν βάρος χαρτιού 17,0 γρ/Μ2 και η καύση τους είναι ταχεία, που σημαίνει ταχύκαυστο χαρτάκι για καπνιστές που επιθυμούν τσιγάρο που σβήνει δύσκολα. Το χρώμα του χαρτιού είναι άσπρο.

Τα χαρτάκια τους παππού για εύκολη αναγνώριση πολλοί τα αποκαλούν με το όνομα πράσινο. Το συγκεκριμένο τσιγαρόχαρτο του παππού κατασκευάζεται για την ελληνική αγορά και δεν έχει σχέση με παρεμφερή προϊόντα που κατασκευάζονται με βιομηχανικό τρόπο.

Όσον αφορά τις πρώτες ύλες, είναι ευρωπαϊκής προέλευσης και όλα τα είδη καπνιστού του παππού υπόκεινται σε αυστηρών προδιαγραφών έλεγχο. Τα χαρτάκια του παππού μετασκευάζονται στην Ελλάδα και είναι εγκεκριμένα για εξαγωγές σε όλο τον κόσμο από τον παγκόσμιο αμερικανικό και γερμανικό οργανισμό τροφίμων και ποτών TVO.

 


 

Χαρτάκι στριφτού του παππού χρώματος μαύρου λεπτού πάχους

Τα χαρτάκια του παππού μαύρα ή αλλιώς "Τσιγαρόχαρτα Καπνοπαραγωγών Οικολογικά" έχουν πάχος λεπτό, δηλαδή ρυζόχαρτο. Απευθύνονται σε καπνιστές που προτιμούν να καπνίζουν περισσότερο ουσία δηλαδή καπνό και λιγότερο χαρτί. 

Τα χαρτάκια του παππού  δεν έχουν  χλώριο και νάτριο και η κόλα τους είναι από ακακία. Τα χαρτάκια του παππού έχουν κανονικό μέγεθος με διαστάσεις :  35mm X 70mm χωρίς πρόσθετα καύσης.

 

Χαρακτηριστικά:

 • σβήνει πολύ εύκολα
 • ελάχιστη στάχτη
 • 13,5 γρ/μ2
 • ριζόχαρτο
 • 35mm Χ 70mm
 • Περιέχει 60 φύλλα
 • 50 φύλλα

 

 


 

Χαρτάκια στριφτού του παππού χρώματος μπλε κανονικού πάχους

Τα Χαρτάκια του παππού 47553 μπλε έχουν regular πάχος για έντονη καύση και διαθέτουν 50 φύλλα με διαστάσεις: 70mm X 35mm. Τα χαρτάκια του παππού είναι βραδύκαυστα με εύκολο στρίψιμο και σβήνουν δύσκολα.
Όλα τα χαρτάκια του παππού αυτής της σειράς είναι πιστοποιημένα από τον Γερμανικό Οργανισμό Καπνού TVO.

Διαθέτουν εγκεκριμένη σύσταση από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. Τα χαρτάκια του παππού 47553 έχουν κανονικό μέγεθος, χωρίς χλώριο, φτιαγμένο από φυτικές ίνες, φυτική κόλα ακακίας, χωρίς πρόσθετα καύσης.

Τα χαρτάκια του παππού έχουν οικολογική κατασκευή CFCS με 100% χωρίς χλώριο για καθαρότερη καύση.

 


 

Το χρώμα του χαρτιού είναι άσπρο

Τα χαρτάκια του παππού  για εύκολη αναγνώριση πολλοί το αποκαλούν με το όνομα μπλε. Το συγκεκριμένο τσιγαρόχαρτο του παππού κατασκευάζεται για την ελληνική αγορά και δεν έχει σχέση με παρεμφερή προϊόντα που κατασκευάζονται με βιομηχανικό τρόπο.

 

Χαρακτηριστικά:

 • σβήνει δύσκολα
 • αρκετή στάχτη
 • 20,5 γρ/μ2
 • διάτρητες ραβδώσεις
 • 35mm Χ 70mm
 • 50 φύλλα

 

Όσον αφορά τις πρώτες ύλες, όλα τα χαρτάκια του παππού είναι ευρωπαϊκής προέλευσης και όλα τα είδη καπνιστού υπόκεινται σε αυστηρών προδιαγραφών έλεγχο.

Μετασκευάζονται στην Ελλάδα και είναι εγκεκριμένα για εξαγωγές σε όλο τον κόσμο από τον παγκόσμιο αμερικανικό και γερμανικό οργανισμό τροφίμων και ποτών TVO.

 


 

Χαρτάκια στριφτού του παππού χρώματος μπεζ γνωστού και ως Ρυζόχαρτου {60 booklets}

Τα χαρτάκια του παππού 47530 είναι γνωστά και σαν "Σιγαρόχαρτον Καπνοπαραγωγών", έχουν κανονικό μέγεθος, λεπτό χαρτί αργής καύσης και διαθέτουν 60 τσιγαρόχαρτα με φυσική κόλλα ακακίας. Τα χαρτάκια του παππού 47530 στριφτού είναι φτιαγμένα από φυτικές ίνες, και έχουν βραδεία καύση με βάρος 14,5 γρ/Μ2.

Όλα τα χαρτάκια του παππού αυτής της σειράς είναι πιστοποιημένα από τον Γερμανικό Οργανισμό καπνού TVO με εγκεκριμένη σύσταση από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.

 

Χαρακτηριστικά:

 • σβήνει εύκολα
 • λίγη στάχτη
 • 14.5 γρ/μ2
 • ριζόχαρτο
 • 35mm Χ 70mm

 

Τα χαρτάκια του παππού 47530 έχουν οικολογική κατασκευή CFCS και είναι 100% χωρίς χλώριο για καθαρότερη καύση. Η καύση στα συγκεκριμένα τσιγαρόχαρτα είναι ταχεία, που σημαίνει ταχύκαυστο χαρτάκι για καπνιστές που επιθυμούν τσιγάρο που σβήνει δύσκολα.

Το χρώμα του χαρτιού του είναι άσπρο. Το συγκεκριμένο τσιγαρόχαρτο κατασκευάζεται για την ελληνική αγορά και δεν έχει σχέση με παρεμφερή προϊόντα που κατασκευάζονται με βιομηχανικό τρόπο.

Όσον αφορά τις πρώτες ύλες, τα χαρτάκια του παππού 47530 είναι ευρωπαϊκής προέλευσης και όλα τα είδη καπνιστού υπόκεινται σε αυστηρών προδιαγραφών έλεγχο. Μετασκευάζονται στην Ελλάδα και είναι εγκεκριμένα για εξαγωγές σε όλο τον κόσμο από τον παγκόσμιο αμερικανικό και γερμανικό οργανισμό τροφίμων και ποτών TVO.

 


 

Χαρτάκια στριφτού του παππού χρώματος ασημί

Τα χαρτάκια του παππού 47555 ασημί, έρχονται να συμπληρώσουν  την σημαντική γκάμα με ρυζόχαρτα που διαθέτει η εταιρία του παππού και ταυτόχρονα να δώσει την ευκαιρία σε πολλούς καπνιστές να ανακαλύψουν το τσιγαρόχαρτο που τους ταιριάζει.

Τα χαρτάκια του παππού ασημί διαθέτουν 50 φύλλα με διαστάσεις 70mm X 35mm και έχουν το λεπτότερο χαρτάκι της σειράς, χωρίς νάτριο και χλώριο. Όλα τα χαρτάκια του παππού αυτής της σειράς είναι πιστοποιημένα από τον Γερμανικό Οργανισμό Καπνού TVO.

 

Χαρακτηριστικά:

 • σβήνει μόνο του
 • ελάχιστη στάχτη
 • 11,5 γρ/μ2
 • ριζόχαρτο
 • 35mm Χ 70mm
 • 50 φύλλα

 

 


 

Χαρτάκια στριφτού του παππού χοντρού πάχους {60 booklets}

Τα χαρτάκια του παππού  "Τσιγαρόχαρτον 1944" έχουν πάχος χοντρό και διαθέτουν 60 φύλλα με διαστάσεις: 70mm X 35mm. Τα χαρτάκια του παππού 47552 προτιμούνται από για καπνιστές που θέλουν ταχύκαυστο στριφτό τσιγάρο, κάτι σαν το κανονικό τσιγάρο που κάπνιζαν επί χρόνια.

Όλα τα χαρτάκια του παππού αυτής της σειράς του παππού είναι πιστοποιημένα από τον Γερμανικό Οργανισμό Καπνου TVO και έχουν εγκεκριμένη σύσταση από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. Τα χαρτάκια του παππού 47552 στριφτού έχουν κανονικό μέγεθος, χωρίς χλώριο, φτιαγμένα από φυτικές ίνες και φυτική κόλα ακακίας, χωρίς πρόσθετα καύσης.

 

Χαρακτηριστικά:

 • Οικολογική κατασκευή CFCS
 • 100% χωρίς χλώριο για καθαρότερη καύση
 • σβήνει πολύ δύσκολα
 • αρκετή στάχτη
 • 22 γρ/μ2
 • διάτρητες ραβδώσεις 35mm Χ 70mm
 • 50 φύλλα

 

 


 

Χαρτάκια στριφτού του παππού χρώματος ροζ { 60 booklets}

Τα χαρτάκια του παππού 47556 ροζ διαθέτουν λεπτό φύλλο σε ροζ απόχρωση με 60 φύλλα το κάθε χαρτάκι και διαστάσεις διαστάσεις: 70mm X 35mm. Επίσης για εύκολη αναγνώριση πολλοί το αποκαλούν με το όνομα "ροζ".

Τα χαρτάκια του παππού 47556 ροζ σίγουρα μας ταξιδεύουν στα παλιά χρόνια όταν οι παραγωγοί κάπνιζαν τα θρυλικά ροζ τσιγαρόχαρτα και σίγουρα το χρώμα τους είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιλογής του παππού από τον καπνιστή.

Το πάχος τους είναι λεπτό και μπορούμε να τα συγκρίνουμε με τα rizla μπλε

 

Χαρακτηριστικά:

 • σβήνει εύκολα
 • λίγη στάχτη
 • 14.0 γρ/μ2
 • ριζόχαρτο
 • 35mm Χ 70mm

 

Όλα τα χαρτάκια αυτής της σειράς του παππού είναι πιστοποιημένα από τον Γερμανικό Οργανισμό Καπνού TVO και έχουν εγκεκριμένη σύσταση από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές με οικολογική κατασκευή CFCS.

Το συγκεκριμένο τσιγαρόχαρτο του παππού κατασκευάζεται για την ελληνική αγορά και δεν έχει σχέση με παρεμφερή προϊόντα που κατασκευάζονται με βιομηχανικό τρόπο.

Όσον αφορά τις πρώτες ύλες, τα χαρτάκια του παππού είναι ευρωπαϊκής προέλευσης και όλα τα είδη καπνιστού υπόκεινται σε αυστηρών προδιαγραφών έλεγχο. Μετασκευάζονται στην Ελλάδα και είναι εγκεκριμένα για εξαγωγές σε όλο τον κόσμο από τον παγκόσμιο αμερικανικό και γερμανικό οργανισμό τροφίμων και ποτών TVO.

Πολλοί μας ρωτάνε για τις διαφορές στα χαρτάκια του παππού με τα χαρτάκια rizla. Την απάντηση θα την δώσει ο καθένας στον εαυτό του όταν τα δοκιμάσει. Αρκεί να ξέρει το βάρος του κάθε χαρτιού, δηλαδή το πάχος, κάτι που καθορίζει κατά πόσο ένα χαρτάκι είναι ταχύκαυστο ή βραδύκαυστο.

Αν πχ. συγκρίνουμε το ροζ χαρτάκι του παππού με το πορτοκαλί rizla, θα διαπιστώσουμε ότι το ροζ καίγεται πιο αργά και σβήνει περισσότερες φορές σε σχέση με το πορτοκαλί rizla. Εάν πάλι συγκρίνουμε το ροζ χαρτάκι του παππού με το rizla micron θα διαπιστώσουμε ότι το rizla micron είναι ακόμη πιο βραδύκαστο από το ροζ του παππού.

 


 

Χαρτάκια στριφτού του παππού χρώματος Μπορντώ

Τα χαρτάκια του παππού 47559 μπορντό είναι λεπτά ρυζόχαρτα και διαθέτουν 50 φύλλα σε κάθε χαρτάκι του παππού με φυτική κόλλα ακακίας.

Τα χαρτάκια του παππού  έχουν εγκεκριμένη σύσταση από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. Επίσης διαθέτουν κανονικό μέγεθος, χωρίς χλώριο, φτιαγμένα από φυτικές ίνες, φυτική κόλα ακακίας, χωρίς πρόσθετα καύσης ικανά να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό καπνιστή.

Τα χαρτάκια του παππού 47559 έχουν διαστάσεις:  35mm X 70mm, είναι 100% χωρίς χλώριο για καθαρότερη καύση και έχουν βάρος χαρτιού 13,0 γρ/Μ2.

 

Χαρακτηριστικά:

 • σβήνει πολύ εύκολα
 • ελάχιστη στάχτη
 • 16 γρ/μ2
 • ριζόχαρτο
 • 35mm Χ 70mm
 • 50 φύλλα

 

Τα τσιγαρόχαρτα του παππού έχουν αργή καύση, που σημαίνει βραδύκαυστο χαρτάκι για καπνιστές που επιθυμούν τσιγάρο που αφήνει μόνο την γεύση του καπνού. Το χρώμα του χαρτιού είναι άσπρο.

Για εύκολη αναγνώριση τα χαρτάκια του παππού 47559 πολλοί τα αποκαλούν με το όνομα "μπορντό". Το συγκεκριμένο τσιγαρόχαρτο του παππού κατασκευάζεται για την ελληνική αγορά και δεν έχει σχέση με παρεμφερή προϊόντα που κατασκευάζονται με βιομηχανικό τρόπο.

Όσον αφορά τις πρώτες ύλες, είναι ευρωπαϊκής προέλευσης και όλα τα είδη καπνιστού υπόκεινται σε αυστηρών προδιαγραφών έλεγχο. Μετασκευάζονται στην Ελλάδα και είναι εγκεκριμένα για εξαγωγές σε όλο τον κόσμο από τον παγκόσμιο αμερικανικό και γερμανικό οργανισμό τροφίμων και ποτών TVO.

 


 

Χαρτάκια στριφτού του παππού μεγέθους Slim

Τα χαρτάκια του παππού 47560 slim είναι στενότερα από τα κανονικά τσιγαρόχαρτα και διαθέτουν 50 φύλλα.

Τα χαρτάκια του παππού 47560 slim ίσως είναι το ιδανικό χαρτάκι για λεπτά στριφτά τσιγάρα αφού μπορεί μεν οι διαστάσεις του να είναι ίδιες με τα υπόλοιπα, αλλά με την διαφορά ότι έχουν μικρότερο πλάτος.

 

Χαρακτηριστικά:

 • σβήνει εύκολα
 • λίγη στάχτη
 • 14.5 γρ/μ2
 • ριζόχαρτο
 • 28mm Χ 70mm
 • 50 φύλλα

 

Αυτό βοηθάει στο στρίψιμο λεπτών τσιγάρων με το πλεονέκτημα να μην περισσεύει χαρτί το οποίο θα καπνίζαμε σε διαφορετική περίπτωση.

Τα χαρτάκια του παππού 47560 έχουν πάχος χαρτιού πολύ λεπτό και απευθύνονται σε πεπειραμένους καπνιστές που καταφέρνουν και στρίβουν με δεξιοτεχνία. 

  

Τα ίδια χρώματα σε μέγεθος  King Size κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά ακολουθώντας τις ίδιες προδιαγραφές κατασκευής καθώς και Τζιβάνες.

 

 

Moon Rolling Papers

 

Rolling Papers Moon

Η εταιρία με την επωνυμία Moon-Smoking είναι μία από τις νέες εταιρίες παραγωγής και διακίνησης ειδών καπνού. Εξειδικεύεται στην πώληση και διακίνηση για χαρτάκια για στριφτό και φίλτρα.

Η εταιρία έχει ως βασική έδρα τη Σαγκάη στην Κίνα και θεωρείται η Νο1 εταιρία που έχει ως ιδιαίτερη εξειδίκευση την παραγωγή και διακίνηση τσιγα-ρόχαρτων, φίλτρων και άλλων ειδών καπνού.

Τα τσιγαρόχαρτά της { Brand Papers} έχουν σαν όνομα το  όνομα της ομώνυμη εταιρίας Moon και χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες :

 

Είδος                                    Σύνολο Κωδικών
1. Short Papers                    5 Κωδικοί
2. 1 ¼ Papers                       5 Κωδικοί
3. King Size Slim Papers      5 Κωδικοί
4. King Size Papers              3 Κωδικοί

 

 

Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες το κάθε τσιγαρόχαρτο έχει ως κύριο διακριτικό ένα χρώμα το οποίο καθορίζει το είδος και τις ιδιότητές του.

Στην πρώτη κατηγορία υπάρχουν 5 είδη χρωμάτων τσιγαρόχαρτων.

Αυτά είναι τα εξής :

 1. Moon Green Short
 2. Moon Red Short
 3. Moon Gold Short
 4. Moon Unbleached Short
 5. Moon Blue Short

Η άλλη κατηγορία που περιέχει χαρτάκια του τύπου 1 ¼ είναι τα παρακάτω και είναι 5 είδη χρωμάτων και αυτά. 

Είδος

 1. Moon Green 1 ¼ 
 2. Moon Unbleached 1 ¼ 
 3. Moon Red 1 ¼ 
 4. Moon Blue 1 ¼ 
 5. Moon Gold 1 ¼ 

Μία άλλη κατηγορία τσιγαρόχαρτων με την επωνυμία Moon εί-ναι τα King Sizeκαι τα King Size Slim. Τα πρώτα έχουν 3 είδη και τα δεύ-τερα 5 είδη.

Είδος

 1. Moon Green King Size Slim
 2. Moon Red King Size Slim
 3. Moon Gold King Size Slim
 4. Moon Blue King Size Slim
 5. Moon Blue King Size Slim with Fil-ter
 6. Moon Red King Size
 7. Moon Blue King Size
 8. Moon “Silver” King Size

 

Παρακάτω θα πούμε λίγα στοιχεία για την ιστορία της εταιρίας. Για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του επισκέπτη της σελίδας.

H Moon Group συστάθηκε το 2011 στη Σαγκάη. Το εργοστάσιό της έχει περίπου 40 άτομα και η έκτασή του φτάνει τα 2000 Τετραγωνικά Μέτρα. Είναι υπερσύγχρονο και έχει τα πιο σύγχρονα μηχανήματα κοπής συσκευασιών, γεγονός που βοηθάει στην αύξηση της παρα-γωγής των αντίστοιχων προϊόντων

Παράγει ένα μεγάλο αριθμό τσιγαρόχαρτων το χρόνο και έχει τις κατάλληλες πιστοποιήσεις ISO, FSC A00525.

Οι πιστοποιήσεις αυτές επιβεβαιώνουν τα προϊόντα υψηλής ποιότητας και τις αυστηρές προδιαγραφές στις διαδικασίες παραγωγής τους.

Από τα τέλη του 2015 ο αριθμός της παραγωγής τσιγαρόχαρτων διπλασιάστηκε. 

Το 2012 ήταν μία σημαντική χρονιά για την εταιρία Moon Group επειδή πέτυχε μία πολύ σημαντική συνεργασία ή εταιρική σχέση με τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής τσιγαρόχαρτων στην Κίνα. Η εταιρία αυτή έχει την επωνυμία Mudanjang Hengfeng Papers.Co. Ltd.

Μετά την επίτευξη της συμφωνίας αυτής όλα τα προϊόντα της εταιρίας έχουν χαρτί υψηλής ποιότητος.

Τα μεγέθη των τσιγαρόχαρτων είναι τα εξής :

 • Short Size 36*70mm
 • 1 ¼ Size 45*77mm
 • King Size Slim 45*108mm
 • King Size 54*97mm
 • Role Size

 Όλα τα τσιγαρόχαρτα περιέχουν καθαρό πολτό ξύλου. Τα πιο διαδε-δομένα τσιγαρόχαρτα της εταιρίας είναι τα Moon Green Series. Έχουν καθαρό χαρτί και τέλεια γεύση.

Κύριο χαρακτηριστικό όλων των τσι-γαρόχαρτων της ποικιλίας Moon είναι η αργή καύση τους. 

 

Gizeh Rolling Papers

 

GIZEH ROLLING PAPERS & FILTERS FEEL THE TASTE IS GREAT

Η εταιρία Gizeh δημιουργήθηκε στην Κολωνία της Γερμανίας το 1920. Σήμερα ανήκει στην ομάδα Mignot & DeBlock. Η εταιρία αυτή είναι μία οικογενειακή επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε το 1858 στην Ολλανδία. Το πλήρες όνομα της μητρικής αυτής εταιρίας είναι Mignot & DeBlock BV.

Η εταιρία αυτή εκτός από τη συνεργασία της με την Gizeh Raucherbedarf GmbH που έχει έδρα το Gummersbarch, έχει συνεργασία και με τη Micres BV που έχει έδρα το Eindhooven καθώς και μία μονάδα παραγωγής στη Βρέμη, τη Γαλλία και την Αυστρία.

Η συγκεκριμένη ομάδα βρίσκεται ανάμεσα στους τρεις κορυφαίους κατασκευαστές καπνικών προϊόντων. Εκτός από τα χαρτάκια παράγει και φίλτρα, ρολά και άλλα αναλώσιμα καπνικά προϊόντα. Η βασική της έδρα είναι το Gummerrsbach που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Ακόμη η εταιρία GIZEH Raucherdebarf όπως είναι η πλήρη ονομασία της, έχει και ένα δικό της εργοστάσιο που αναλαμβάνει την επεξεργασία των τσιγαρόχαρτων και επιπλέων ακόμη 30 υπάλληλοι εργάζονται ως αντιπρόσωποι πωλήσεων τροφοδοτώντας τα εξειδικευμένα τοπικά καταστήματα της περιοχής καθώς και τους χονδρεμπόρους.

 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GIZEH RAUCHERDARF GmbH

Η εταιρία δημιουργήθηκε το 1920 στην Κολωνία. Τρία χρόνια μετά το 1923 αυξήθηκαν οι χώροι παραγωγής εντός της πόλης της Κολωνίας. Μετά από 21 χρόνια το 1944 έναν περίπου χρόνο πριν τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου το εργοστάσιο της εταιρίας καταστράφηκε ολοσχερώς και η επιχείρηση μεταφέρθηκε στο Gummersbach και αργότερα στο Bergneoustadt

Το 1945 όλη η δραστηριότητα του εργοστασίου μεταφέρθηκε στην περιοχή του Bergneoustadt. Τριανταπέντε χρόνια αργότερα και πιο συγκεκριμένα την τριετία 1980-1983 οι δραστηριότητες της εταιρίας επεκτάθηκαν στην Αυστρία και τη Γαλλία.

Το 1992 στη Γαλλία αρχίζει να παράγει και να διακινεί Filter Tubes ή Σωλήνες Φίλτρου όπως λέγεται στα ελληνικά, και στην Αυστρία αρχίζουν να παράγονται και να διακινούνται και εκεί τσιγαρόχαρτα της εταιρίας GIZEH Raucherdarf GmbH.

Το 1997 η μητρική εταιρία Schoeller & Hoesch πουλάει το εργοστάσιο GIZEH στην εταιρία Deutsche Beteiligungs AG. Κάποια τμήματα της εταιρίας αποσπάστηκαν ως ξεχωριστό GmbH και πουλήθηκε στην Mignot & De Block που έχει ως Eindhooven στην Ολλανδία. Στις αρχές του 20ου αιώνα έγινε η συγχώνευση των εταιριών GIZEH και MASCOTTE.

Ένα χρόνο αργότερα το 2002 εγκαινιάστηκαν οι νέες εγκαταστάσεις της εταιρίας στο Gummersbach όπου μεταφέρθηκε η Διοίκηση, οι κεντρική αποθήκη, η διαχείριση στέγασης και τα έργα εκτύπωσης. Το 2005 είχαμε την 85η επέτειο της εταιρίας GIZEH και για το λόγο αυτό κυκλοφόρησε το Yellow 5 pack Special edition Launced Rolling Paper.

Το 2006 κυκλοφό-ρησε το GIZEH Extra Slim Rolling Paper, το οποίο κινήθηκε καλά στη γερμανική αγορά αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 2007 κυκλοφόρησε το φίλτρο με την ονομασία Gizeh Yellow Extra το οποίο βραβεύτηκε ως το καλύτερο φίλτρο. Ένα χρόνο μετά το 2008 πραγματοποιείται μία περιοδεία με τίτλο “Smokers Corner” και γίνονται πολλές εκδρομές διαμέσου Γερμανίας.

Ένα χρόνο αργότερα το 2009 τον Ιανουάριο ο Mr. Christian Hinz γίνεται Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας και κατά τη διάρκεια του τριμήνου Φεβρουαρίου-Απριλίου η εταιρία πήρε και κάποιες άλλες τιμές όπως το DTV Tip Award, τον τίτλο Lead Award ως την καλύτερη διαφήμιση και τον τίτλο Red Dot Design ως προς τον σχεδιασμό.

Τον Ιανουάριο του επόμενου χρόνου η εταιρία κυκλοφόρησε ένα ακόμη χαρτάκι το GIZEH Yellow Edition 100 και τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου βραβεύτηκε για ακόμ,η μία φόρα ως η Μάρκα του αιώνα. Το καλοκαίρι του επόμενου χρόνου τον Ιούνιο η εταιρία γιόρτασε τα 90 χρόνια δημιουργίας της.

Τον Μάϊο του επόμενου χρόνου η εταιρία κυκλοφορεί μία σειρά νέων προϊόντων με το GIZEH BLACK. Τον Ιούλιο της απονέμεται ξανά το βραβείο σχεδίασης Red Dot και τον Νοέμβριο κυκλοφορεί ένα καινούργιο χαρτάκι μεγέθους 6 χιλιοστών. Τον Ιανουάριο του 2012 η εταιρία αποκτάει την πιστοποίηση FSC της GIZEH, γεγονός που τη βοήθησε να παράγει πιο εξελιγμένα και καλύτερα χαρτάκια για στριφτό.

Τον Απρίλιο η έκδοση GIZEH Extra Slim Rolling Paper αποκτάει νέο σχεδιασμό και τον Αύγουστο ξεκινάει μία προσπάθεια παραγωγής υψηλής ποιότητας χαρτιού GIZEH με 50 booklets με τη βοήθεια ενός φύλλου κάλυψης (Cover Leaf).

Τέλος τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου η εταιρία προχώρησε σε κάποιες παραλλαγές της σειράς των προϊόντων της GIZEH BLACK, GIZEH EXTRA FINE IN REGULAR SIZE, KING SIZE SLIM και ROLLS SLIM .

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GIZEH, ΚΑ-ΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΙΣ ΤΕ-ΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ

Εδώ και πολλές δεκαετίες η μάρκα GIZEH έχει κερδίσει ένα μεγάλο μέρος του ευρύ κοινού προσφέροντας πολλά προϊόντα υψηλής ποιό-τητας σε καπνικά προϊόντα και όχι μόνο. Βέβαια το κύριο βάρος αλλά και πάθος αν θέλετε της εταιρίας είναι η παραγωγή και διακίνηση καπνικών προϊόντων όπως τα τσιγαρόχαρτα, τα φίλτρα, και άλλα συμπληρωματικά εξαρτήματα.

Γεγονός το οποίο βάζει τους εργαζομένους της να βρίσκονται σε διαρκή κινητικότητα για να βρουν τις λύσεις ώστε τα καπνικά της προϊόντα να έχουν μεγαλύτερη απόλαυση και τις κατάλληλες πιστοποιήσεις. Αυτή η διαδικασία κάποιες φορές αγχώνει το εργατικό της προσωπικό για να μη χαθεί η αξιοπιστία και η αγάπη των προϊόντων της από το ευρύ κοινό που την έχει οδηγήσει στο σημείο που βρίσκεται σήμερα.

Η ποικιλία των αγαθών της είναι μεγάλη και περιλαμβάνει Χαρτάκια για στριφτό κάθε είδους σε διαφορετικούς χρωματισμούς ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε καπνιστή ή καπνίστριας. Για το λόγο αυτόν οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα πρέπει συνεχώς να βρίσκονται στο χώρο της αγοράς και να είναι δεκτικοί σε κάθε είδους παρατήρηση και κριτική από το ευρύ κοινό τους.

Όσον αφορά τα καπνικά προϊόντα της εταιρίας υπάρχουν 20 κωδικοί οι οποίοι καλύπτουν τις ανάγκες των καπνιστών στα Χαρτάκια, καθώς και κάποια άλλα προϊόντα όπως Hand Rollers, Rollbox, Gizeh Flip Case.

Παρακάτω θα δούμε επιγραμματικά όλους τους κωδικούς στα χαρτάκια και τους πιο πρόσφατους :

 

1. Gizeh Super Fine Magnet Seal
2. Gizeh Fine Magnet Seal
3. Gizeh Original Magnet Seal
4. Gizeh Super Fine Old Rolling Paper
5. Gizeh Extra Fine Old Rolling Paper
6. Gizeh Fine Old Rolling Paper
7. Gizeh Super Fine Extra Slim Old Rolling Paper
8. Gizeh Fine Extra Slim Old Rolling Paper
9. Gizeh Pure Fine 50 booklets Regular Size New Rolling Paper
10. Gizeh Pure Fine 100 booklets Regular Size New Rolling Paper

11. Gizeh Pure Extra Fine Regular Size New Rolling Paper
12. Gizeh Pure 1 ¼ Size Extra Fine New Rolling Paper
13. Gizeh Pure King Size Slim Extra Fine New Rolling Paper
14. Gizeh King Size DUO Pure New Rolling Paper
15. Gizeh 1 ¼ Size Super Fine Old Rolling Paper
16. Gizeh King Size Slim Super Fine Mgnet Seal
17. Gizeh King Size Fine Old Rolling Paper
18. Gizeh King Size Slim extra Fine Old Rolling Paper
19. Gizeh Rolls Slim Roll Paper
20. Gizeh King Size Extra Fine Old Rolling Paper

 

 


Επισκεφτείτε το κατάστημά μας και σίγουρα θα βρείτε αυτό που ψάχνετε!


ΚΟΜΠΟΘΕΚΛΑΣ 3, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310822129 Κινητό: 6946651014